سرخط خبرها
خانه / بایگانی برچسب: کلاس نهم

بایگانی برچسب: کلاس نهم

پاورپوینت درس هشتم فارسی پایه نهم هم زيستي با مامِ ميهن

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت درس هشتم فارسی پایه نهم هم زيستي با مامِ ميهن  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس دوم فارسی پایه نهم عجايبِ صُنعِ حق تعالي

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت درس دوم فارسی پایه نهم عجايبِ صُنعِ حق تعالي  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس دوازدهم فارسی پایه نهم پيام آور رحمت

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت درس دوازدهم فارسی پایه نهم پيام آور رحمت  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس دهم فارسی پایه نهم آرشی دیگر

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت درس دهم فارسی پایه نهم آرشی دیگر  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. سایت  …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس اول فارسی پایه نهم آفرينش همه تنبيه خداوندِ دل است

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت درس اول فارسی پایه نهم آفرينش همه تنبيه خداوندِ دل است  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ششم فارسی پایه نهم آداب زندگاني

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت درس ششم فارسی پایه نهم آداب زندگاني  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. سایت  …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس شانزدهم فارسی پایه نهم آرزو

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت درس شانزدهم فارسی پایه نهم آرزو  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. سایت  دانلود …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس سیزدهم فارسی پایه نهم آشناي غريبان، ميلادِ گل

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت درس سیزدهم فارسی پایه نهم آشناي غريبان، ميلادِ گل  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس سوم فارسی پایه نهم مثل آيینه، كار و شايستگي

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت درس سوم فارسی پایه نهم مثل آيینه، كار و شايستگي  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس یازدهم فارسی پایه نهم زنِ پارسا

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت درس یازدهم فارسی پایه نهم زنِ پارسا  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. سایت  …

ادامه نوشته »