سرخط خبرها
خانه / بایگانی برچسب: کلاس دهم

بایگانی برچسب: کلاس دهم

پاورپوینت درس 11 آمادگی دفاعی پایه دهم درس آزاد

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت درس 11 آمادگی دفاعی پایه دهم درس آزاد  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس 12 آمادگی دفاعی پایه دهم امداد و نجات

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت درس 12 آمادگی دفاعی پایه دهم امداد و نجات  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس 5 آمادگی دفاعی پایه دهم حماسه های ماندگار

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت درس 5 آمادگی دفاعی پایه دهم حماسه های ماندگار  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس 6 آمادگی دفاعی پایه دهم درس آزاد

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت درس 6 آمادگی دفاعی پایه دهم درس آزاد  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس 7 آمادگی دفاعی پایه دهم مقابله با جنگ نرم

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت درس 7 آمادگی دفاعی پایه دهم مقابله با جنگ نرم  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس 8 آمادگی دفاعی پایه دهم پدافند غیرعامل

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت درس 8 آمادگی دفاعی پایه دهم پدافند غیرعامل  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس 9 آمادگی دفاعی پایه دهم من یک رزم آورم

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت درس 9 آمادگی دفاعی پایه دهم من یک رزم آورم  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس 10 آمادگی دفاعی پایه دهم ایمنی و پیشگیری

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت درس 10 آمادگی دفاعی پایه دهم ایمنی و پیشگیری  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس 1 آمادگی دفاعی پایه دهم امنیت و تهدید

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت درس 1 آمادگی دفاعی پایه دهم امنیت و تهدید  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس 2 آمادگی دفاعی پایه دهم اقتدار دفاعی

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت درس 2 آمادگی دفاعی پایه دهم اقتدار دفاعی  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. …

ادامه نوشته »