سرخط خبرها
خانه / بایگانی برچسب: پایه

بایگانی برچسب: پایه

طرح کرامت پایه ابتدایی

مشخصات فایل با عنوان: طرح کرامت پایه ابتدایی  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. سایت  دانلود 400 ارائه دهنده …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس هشتم فارسی پایه هفتم:زندگی همین لحظه هاست

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت درس هشتم فارسی پایه هفتم:زندگی همین لحظه هاست  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. …

ادامه نوشته »

پکج کلیه پاورپوینت های درس فارسی پایه هفتم: (درس اول الی درس هفدهم)

مشخصات فایل با عنوان: پکج کلیه پاورپوینت های درس فارسی پایه هفتم: (درس اول الی درس هفدهم)  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت …

ادامه نوشته »

پکیج پاورپوینت های درس آموزش قرآن پایه هفتم: (درس اول الی درس دوازدهم)

مشخصات فایل با عنوان: پکیج پاورپوینت های درس آموزش قرآن پایه هفتم: (درس اول الی درس دوازدهم)  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت …

ادامه نوشته »

پکیج پاورپوینت های درس عربی پایه هفتم: (درس اول الی درس دوازدهم)

مشخصات فایل با عنوان: پکیج پاورپوینت های درس عربی پایه هفتم: (درس اول الی درس دوازدهم)  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس سیزدهم پیام های آسمان پایه هشتم: کلید گنج ها

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت درس سیزدهم پیام های آسمان پایه هشتم: کلید گنج ها  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری …

ادامه نوشته »

پاورپوینت سوالات متن مطالعات اجتماعی پایه هشتم بخش تاریخ

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت سوالات متن مطالعات اجتماعی پایه هشتم بخش تاریخ  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس هشتم فارسی پایه هفتم: زندگی همین لحظه هاست

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت درس هشتم فارسی پایه هفتم: زندگی همین لحظه هاست  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس سوم مطالعات اجتماعی پایه هفتم: چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت درس سوم مطالعات اجتماعی پایه هفتم: چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف …

ادامه نوشته »

پاورپوینت تعادل وروش مطالعه پایه سوم

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت تعادل وروش مطالعه پایه سوم  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. سایت  دانلود 400 …

ادامه نوشته »