سرخط خبرها
خانه / بایگانی برچسب: پایه یازدهم

بایگانی برچسب: پایه یازدهم

پاورپوینت درس هفدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم: میراث فرهنگی و تاریخ

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت درس هفدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم: میراث فرهنگی و تاریخ  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری …

ادامه نوشته »

پاورپوینت فصل 1 زیست شناسی پایه یازدهم (تنظیم عصبی)

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت فصل 1 زیست شناسی پایه یازدهم (تنظیم عصبی)  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. …

ادامه نوشته »

پاورپوینت فصل 3 زیست شناسی پایه یازدهم (دستگاه حرکتی)

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت فصل 3 زیست شناسی پایه یازدهم (دستگاه حرکتی)  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. …

ادامه نوشته »

پاورپوینت فصل 2 زیست شناسی پایه یازدهم (حواس)

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت فصل 2 زیست شناسی پایه یازدهم (حواس)  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. سایت  …

ادامه نوشته »

پاورپوینت فصل 4 زیست شناسی 2 پایه یازدهم (تنظیم شیمیایی)

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت فصل 4 زیست شناسی 2 پایه یازدهم (تنظیم شیمیایی)  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده …

ادامه نوشته »

پاورپوینت فصل 5 زیست شناسی پایه یازدهم (ایمنی)

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت فصل 5 زیست شناسی پایه یازدهم (ایمنی)  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. سایت  …

ادامه نوشته »

پاورپوینت فصل هفتم زیست شناسی 2 پایه یازدهم تجربی ( تولید مثل )

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت فصل هفتم زیست شناسی 2 پایه یازدهم تجربی ( تولید مثل )  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت …

ادامه نوشته »

طرح درس پیشنهادی سالانه جغرافیای 2 پایه یازدهم

مشخصات فایل با عنوان: طرح درس پیشنهادی سالانه جغرافیای 2 پایه یازدهم  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. سایت  …

ادامه نوشته »

طرح درس سالانه یا برنامه ریزی سالانه انسان و محیط زیست پایه یازدهم

مشخصات فایل با عنوان: طرح درس سالانه یا برنامه ریزی سالانه انسان و محیط زیست پایه یازدهم  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت …

ادامه نوشته »

طرح درس سالانه زمین شناسی پایه یازدهم

مشخصات فایل با عنوان: طرح درس سالانه زمین شناسی پایه یازدهم  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. سایت  دانلود …

ادامه نوشته »