سرخط خبرها
خانه / بایگانی برچسب: پایه هشتم

بایگانی برچسب: پایه هشتم

پاورپوینت پودمان شهروندالکترونیکی ١ کار و فناوری هشتم

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت پودمان شهروندالکترونیکی ١ کار و فناوری هشتم  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. سایت  …

ادامه نوشته »

پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوری هشتم

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوری هشتم  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. …

ادامه نوشته »

پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوری هشتم

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت پودمان کار با فلز کار و فناوری هشتم  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. …

ادامه نوشته »

پاورپوینت پودمان معماری و سازه(ماکت سازی) کار و فناوری هشتم

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت پودمان معماری و سازه(ماکت سازی) کار و فناوری هشتم  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده …

ادامه نوشته »

پاورپوینت پودمان اموراداری و مالی کار و فناوری هشتم

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت پودمان اموراداری و مالی کار و فناوری هشتم  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. …

ادامه نوشته »

پاورپوینت پودمان پرورش و نگه داری ازحیوانات کار و فناوری هشتم

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت پودمان پرورش و نگه داری ازحیوانات کار و فناوری هشتم  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری …

ادامه نوشته »

پاورپوینت پودمان صنایع دستی بافت کار و فناوری هشتم

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت پودمان صنایع دستی بافت کار و فناوری هشتم  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس چهارم مطالعات اجتماعی هشتم

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت درس چهارم مطالعات اجتماعی هشتم  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. سایت  دانلود 400 …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس سوم مطالعات اجتماعی هشتم

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت درس سوم مطالعات اجتماعی هشتم  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. سایت  دانلود 400 …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس دوم مطالعات اجتماعی هشتم

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت درس دوم مطالعات اجتماعی هشتم  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. سایت  دانلود 400 …

ادامه نوشته »