سرخط خبرها
خانه / بایگانی برچسب: پایه نهم

بایگانی برچسب: پایه نهم

طراحی تدریس اثربخش براساس برنامه درسی ملی علوم پایه نهم درس گوناکونی جانوران

مشخصات فایل با عنوان: طراحی تدریس اثربخش براساس برنامه درسی ملی علوم پایه نهم درس گوناکونی جانوران  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت …

ادامه نوشته »

طرح درس روزانه پیام های آسمان پایه نهم (دین راستین )

مشخصات فایل با عنوان: طرح درس روزانه پیام های آسمان پایه نهم (دین راستین )  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری …

ادامه نوشته »

طرح درس روزانه ریاضی پایه نهم (زیر مجموعه ها)

مشخصات فایل با عنوان: طرح درس روزانه ریاضی پایه نهم (زیر مجموعه ها)  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. …

ادامه نوشته »

طرح درس سالانه کار و فناوري پایه نهم

مشخصات فایل با عنوان: طرح درس سالانه کار و فناوري پایه نهم  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. سایت  …

ادامه نوشته »

طرح درس روزانه علوم تجربی پایه نهم ( درس حرکت چیست )

مشخصات فایل با عنوان: طرح درس روزانه علوم تجربی پایه نهم ( درس حرکت چیست )  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود …

ادامه نوشته »

طرح درس روزانه علوم تجربی پایه نهم ( درس حرکت چیست )

مشخصات فایل با عنوان: طرح درس روزانه علوم تجربی پایه نهم ( درس حرکت چیست )  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود …

ادامه نوشته »

طرح درس سالانه کار و فناوري پایه نهم

مشخصات فایل با عنوان: طرح درس سالانه کار و فناوري پایه نهم  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. سایت  …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس 12 آمادگی دفاعی پایه نهم ( درس دوازدهم در زمان وقوع و بعد از زمین لرزه چه باید کرد )

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت درس 12 آمادگی دفاعی پایه نهم ( درس دوازدهم در زمان وقوع و بعد از زمین لرزه چه باید کرد )  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس هشتم فارسی پایه نهم هم زيستي با مامِ ميهن

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت درس هشتم فارسی پایه نهم هم زيستي با مامِ ميهن  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ششم فارسی پایه نهم آداب زندگاني

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت درس ششم فارسی پایه نهم آداب زندگاني  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. سایت  …

ادامه نوشته »