سرخط خبرها
خانه / بایگانی برچسب: ریاضی

بایگانی برچسب: ریاضی

پاورپوینت فصل هشتم ریاضی هفتم: بردار و مختصات

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت فصل هشتم ریاضی هفتم: بردار و مختصات  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. سایت  …

ادامه نوشته »

پاورپوینت فصل نهم ریاضی هفتم: آمار و احتمال

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت فصل نهم ریاضی هفتم: آمار و احتمال  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. سایت  …

ادامه نوشته »

پاورپوینت فصل سوم ریاضی هفتم: جبر و معادله

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت فصل سوم ریاضی هفتم: جبر و معادله  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. سایت  …

ادامه نوشته »

پاورپوینت فصل چهارم ریاضی هفتم: هندسه و استدلال

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت فصل چهارم ریاضی هفتم: هندسه و استدلال  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. سایت  …

ادامه نوشته »

پاورپوینت فصل پنجم ریاضی هفتم: شمارنده ها و اعداد اول

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت فصل پنجم ریاضی هفتم: شمارنده ها و اعداد اول  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده …

ادامه نوشته »

پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم: حجم و سطح

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم: حجم و سطح  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. سایت  …

ادامه نوشته »

پاورپوینت فصل هفتم ریاضی هفتم: توان و جذر

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت فصل هفتم ریاضی هفتم: توان و جذر  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. سایت  …

ادامه نوشته »

پکیج کلیه پاورپوینت های دروس ریاضی پایه هفتم (فصل اول تا نهم)

مشخصات فایل با عنوان: پکیج کلیه پاورپوینت های دروس ریاضی پایه هفتم (فصل اول تا نهم)  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود …

ادامه نوشته »

پاورپوینت فصل دوم ریاضی هفتم: اعداد صحیح

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت فصل دوم ریاضی هفتم: اعداد صحیح  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. سایت  دانلود …

ادامه نوشته »

پاورپوینت در مورد زندگینامه ی خوارزمی(ریاضی و نجوم)

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت در مورد زندگینامه ی خوارزمی(ریاضی و نجوم)  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. سایت  …

ادامه نوشته »