سرخط خبرها
خانه / بایگانی برچسب: دهم

بایگانی برچسب: دهم

پاورپوینت درس سوم جغرافیا دهم (موقعیت جغرافیایی ایران)

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت درس سوم جغرافیا دهم (موقعیت جغرافیایی ایران)  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. سایت  …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس دوم جغرافیا دهم (روش مطالعه در جغرافیا)

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت درس دوم جغرافیا دهم (روش مطالعه در جغرافیا)  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس اول جغرافیا دهم (جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر)

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت درس اول جغرافیا دهم (جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر)  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس چهارم جغرافیا دهم (ناهمواریهای ایران)

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت درس چهارم جغرافیا دهم (ناهمواریهای ایران)  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. سایت  دانلود …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس هشتم جغرافیا دهم (تقسیمات کشوری ایران)

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت درس هشتم جغرافیا دهم (تقسیمات کشوری ایران)  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. سایت  …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس هفتم جغرافیا دهم (ویژگی های جمعیت ایران)

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت درس هفتم جغرافیا دهم (ویژگی های جمعیت ایران)  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ششم جغرافیا دهم (منابع آب ایران)

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت درس ششم جغرافیا دهم (منابع آب ایران)  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. سایت  …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس پنجم جغرافیا دهم (آب و هوای ایران )

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت درس پنجم جغرافیا دهم (آب و هوای ایران )  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس دهم جغرافیا دهم (توان های اقتصادی ایران)

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت درس دهم جغرافیا دهم (توان های اقتصادی ایران)  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس نهم جغرافیا دهم (سکونت گاه های شهری و روستایی)

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت درس نهم جغرافیا دهم (سکونت گاه های شهری و روستایی)  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری …

ادامه نوشته »