سرخط خبرها
خانه / بایگانی برچسب: درس

بایگانی برچسب: درس

پاورپوینت درس ساختمان و تجهيزات كتابخانه

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت درس ساختمان و تجهيزات كتابخانه  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. سایت  دانلود 400 …

ادامه نوشته »

پاورپوینت باموضوع فعالیت دانش آموزان ابتدایی در درس تربیت بدنی در25 اسلاید

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت باموضوع فعالیت دانش آموزان ابتدایی در درس تربیت بدنی در25 اسلاید  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ایمپلنتهای پزشکی

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت درس ایمپلنتهای پزشکی  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. سایت  دانلود 400 ارائه دهنده …

ادامه نوشته »

خلاصه درس فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

مشخصات فایل با عنوان: خلاصه درس فرهنگ و تمدن اسلام و ایران  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. سایت  …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس هشتم جغرافیا دهم (تقسیمات کشوری ایران)

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت درس هشتم جغرافیا دهم (تقسیمات کشوری ایران)  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. سایت  …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس هفتم جغرافیا دهم (ویژگی های جمعیت ایران)

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت درس هفتم جغرافیا دهم (ویژگی های جمعیت ایران)  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس ششم جغرافیا دهم (منابع آب ایران)

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت درس ششم جغرافیا دهم (منابع آب ایران)  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. سایت  …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس پنجم جغرافیا دهم (آب و هوای ایران )

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت درس پنجم جغرافیا دهم (آب و هوای ایران )  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس دهم جغرافیا دهم (توان های اقتصادی ایران)

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت درس دهم جغرافیا دهم (توان های اقتصادی ایران)  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده است. …

ادامه نوشته »

پاورپوینت درس نهم جغرافیا دهم (سکونت گاه های شهری و روستایی)

مشخصات فایل با عنوان: پاورپوینت درس نهم جغرافیا دهم (سکونت گاه های شهری و روستایی)  از دسته بندی عمومی و آزاد ارائه شده از سایت  دانلود 400   دانلود 400 بهترین مکان برای جست و جوی فایل های ضروری می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری …

ادامه نوشته »